Theo hiến pháp Canada, giáo dục thuộc trách nhiệm của các tỉnh (tiểu bang). Do đó, hệ thống giáo dục Canada cũng thay đổi ít nhiều tùy thuộc vào địa phương. Tuy vậy, về đại thể hệ thống giáo dục Canada có những tiêu chuẩn phổ biến trên toàn lãnh thổ. Trẻ em Canada bắt đầu vào lớp mẫu giáo ở độ bốn đến năm tuổi, và vào lớp một lúc sáu tuổi. Tiếp theo là chương trình trung học (secondary schools), và cuối cùng là giáo dục sau phổ thông (University, College). Giáo dục bắt buộc cho đến khi học sinh 16 tuổi ở các tỉnh của Canada, ngoại trừ Ontario và New Brunswick, học sinh bắt buộc phải đến trường cho đến năm 18 tuổi. Năm học thường khai giảng vào tháng chín và kết thúc vào tháng sáu năm sau. 

Giáo dục của Canada, không bao gồm tỉnh Quebec:
Tiểu học: từ lớp 1 đến lớp sáu, đôi khi bao gồm cả lớp 7 và 8.
Trung học cơ sở: Ở nhiều nơi, trung học cơ sở và trung học phổ thông là một, bao gồm các lớp 8 đến 12. Một số nơi khác, trung học cơ sở lại được ghép chung với tiểu học, bao gồm từ mẫu giáo đến lớp 8. Ở một số vùng thuộc tỉnh Ontario, trung học cơ sở bao gồm lớp 6 đến lớp 8 hoặc lớp 7 và 8. Ở các vùng đồng bằng của Canada (bao gồm Alberta, Saskatchewan và Manitoba), Northwest Territories và Nunavut, trung học cơ sở lại gồm các lớp 7, 8 và 9. 
Trung học: Ở một số vùng khác, trung học phổ thông bao gồm các lớp từ 8 đến 12.

Cao đẳng/ Đại học:
Cao đẳng: Hai đến 3 năm, sau khi tốt nghiệp, học sinh được cấp bằng Diploma hoặc Cao đẳng hay Cử nhân.
Đại học: Tại Ontario và các tỉnh Atlantic (bao gồm: Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, Newfoundland), các chương trình cử nhân tại trường đại học kéo dài 3 năm, và học sinh sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi tốt nghiệp. Sinh viên học thêm 1 năm lấy bằng cử nhân kép (tại Ontario) hoặc bằng cử nhân danh dự. Ở miền tây Canada, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân sau 4 năm. Chương trình cử nhân kép và cử nhân danh dự kéo dài trong 5 năm. Tuy nhiên, hầu hết các trường đại học ở miền Tây Canada thường cho phép sinh viên kéo dài chương trình cử nhân trong 10 năm. Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học sẽ được nộp hồ sơ vào chương trình cử nhân.
Sau đại học: Chương trình một đến hai năm dành cho chương trình Thạc sỹ, và bốn năm cho chương trình Tiến sỹ.

Riêng ở tỉnh Quebec:
Tiểu học: 6 năm, từ lớp 1 đến lớp 6, dành cho học sinh từ 6 đến 12 tuổi.
Trung học: 5 năm, gọi là các lớp Trung học I, II, III, IV, V. dành cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi
CEGEP: Chương trình dự bị đại học, học trong hai năm. Học sinh học các môn học về Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên hoặc Nghệ thuật. Chương trình dự bị để bắt đầu các nghành nghề như Luật, Nha, Y…học sinh phải học trong 3 năm. Sau khi hoàn tất chương trình từ 2 đến 3 năm, học sinh lấy bằng DEC (Diplôme d'études collégiales). Có một vài chương trình, học sinh phải học thêm một năm để lấy bằng Associate’s degree.
Đại học: Phải có bằng DEC hoặc tương đương.
Cử nhân: 3 năm, lấy bằng cử nhân. Học sinh không thuộc tỉnh Quebec phải học thêm 1 năm dư bị, bù vào năm thứ 13 của chương trình CEGEP.
Sau đại học: Kéo dài một hoặc hai năm cho chương trình Thạc sỹ, và trên ba năm cho chương trình Tiến sỹ.

Danh sách các trường Phổ Thông tại Canada.

Danh sách các trường Cao đẳng tại Canada.

Danh sách các trường Đại học Canada.

Trung Tâm Tư Vấn Du Học RTS Education

Địa chỉ: 288H1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 028.73055688       Hotline: 0933 919 912

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Websitewww.roadtosuccess.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/duhocrts