Chương trình Tiểu học và Trung học
Tại Hoa Kỳ, tất cả mọi trẻ em đều phải đến trường, và độ tuổi đầu đến trường do mỗi bang quy định. Thông thường, học sinh bắt đầu đến trường vào khoảng năm đến sáu tuổi và kết thúc chương trình Trung học vào lúc 18 tuổi.

» Trường Tiểu học: sáu năm, từ mẫu giáo đến hết lớp năm.
» Trường Trung học cơ sở: ba năm, từ lớp sáu đến hết lớp tám.
» Trường Trung học phổ thông: bốn năm, từ lớp chín đến hết lớp mười hai.

Các trường Tiểu học và Trung học đều tồn tại hai hệ thống các trường công lập và tư thục. Theo thống kê, khoảng 10% học sinh theo học tại các trường tư thục, khoảng 85% theo học tại các trường công lập và một số ít học sinh được cha mẹ tự dạy học tại nhà.

Chương trình sau Phổ thông
Bao gồm các trường Colleges, Universities, Schools và Institutes.

Ở Mỹ, các trường có thể được gọi bởi bất kỳ cái tên nào ở trên. Tuy nhiên, các Colleges thường có xu hướng nhỏ hơn và chỉ cung cấp bằng cử nhân Đại học, trong khi University thì cung cấp thêm cả các bằng sau Đại học. Một “Institute” (học viện) thường tập trung vào các chương trình lấy bằng trong một nhóm các ngành có liên quan chặt chẽ với nhau, ví dụ: học viện kỹ thuật, học viện thời trang, học viện nghệ thuật và thiết kế….

Các trường Đại học (Universities): Dạy các chương trình cử nhân 4 năm. bao gồm các trường Đại học của tiểu bang (State University) hoặc Đại học tư thục (Private University).

Trường Cao đẳng (thường là các trường Cao đẳng cộng đồng): Thường cấp bằng 2 năm, gọi là Associate of Arts (A.A) hoặc Associate of Science (A.S). Các trường Cao đẳng cộng đồng học phí và điều kiện nhập học thường thấp hơn so với các trường Đại học 4 năm, và nhiều trường Cao đẳng cộng đồng cho phép sinh viên chuyển tiếp dễ dàng hơn.

Danh sách các trường Phổ Thông Trung Học Mỹ.

Danh sách các trường Cao đẳng tại Mỹ.

Danh sách các trường Đại học tại Mỹ.

Trung Tâm Tư Vấn Du Học RTS Education

Địa chỉ: 288H1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 028.73055688       Hotline: 0933 919 912

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Websitewww.roadtosuccess.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/duhocrts