(Hệ thống giáo dục tại Singapore)

Giáo dục tiểu học
Bao gồm 2 giai đoạn, Giai đoạn Cơ bản (foundation stage): Từ lớp 1 đến lớp 4, và Giai đoạn Định hướng (orientation stage) bao gồm lớp 5 và lớp 6. Vào cuối năm lớp 6, học sinh tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Tiểu học PSLE (Primary School Leaving Examination).

Trung học
Dựa vào kết quả kỳ kiểm tra PSLE, học sinh sẽ được theo học một trong những chương trình trung học sau: “Express” hoặc “Normal”.
Express: Chương trình 4 năm, chuẩn bị cho học sinh tham gia kỳ thi General Certificate of Education Ordinary – level (O-level).
Normal: Chương trình 4 năm, chuẩn bị cho học sinh tham gia kỳ thi N-Level. Học sinh có thể học thêm 1 năm nữa để chuẩn bị thi O-level. Chương trình Normal phân thành Normal Academic (Học thuật) và Normal Technical (kỹ thuật). 

Dự bị đại học
Chương trình dự bị đại học: chuẩn bị cho học sinh vào các trường đại học công tại Singapore. Chương trình từ hai đến ba năm để luyện lấy chứng chỉ GCE A-level.

Trường Cao đẳng nghề
Các chương trình của trường cao đẳng nghề đào tạo chương trình trong khoảng 3 năm với các khóa học đa dạng bao gồm kỹ thuật, kinh doanh, kế toán, du lịch khách sạn, truyền thông, công nghệ sinh học, hàng hải, y tá…. Trường chấp nhận học sinh dựa trên kết quả của điểm O-Level, A-Level hoặc ITE (Institute of Technical Education).
Tại Singapore, có 5 trường Cao đẳng dạy nghề là: Nanyang Polytechnic, Ngee Ann Polytechnic, Republic Polytechnic, Singapore Polytechnic, Temasek Polytechnic.
Sinh viên tốt nghiệp một số trường Cao đẳng nghề có thể được chuyển tiếp vào trường đại học tại Singapore hoặc nước ngoài (ví dụ: Úc) để lấy bằng cử nhân.

Học viện kỹ thuật (ITE)
Học viện kỹ thuật chấp thuận học sinh dựa trên kết quả của O-Level hoặc N-Level. Chương trình học trong khoảng 2 năm, học sinh sẽ được cấp bằng “National ITE Certificate”. Tại Singapore hiện nay có 10 trường ITE. Sinh viên tốt nghiệp các trường ITE được trang bị các kỹ năng cần thiết, đáp ứng ngay được yêu cầu công việc. Hoặc sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục học tại các trường Cao đẳng dạy nghề hoặc các trường đại học. 

Đại học

Các trường đại học tại Singapore đào tao các chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ…Có các loại trường đại học: công lập, tư thục và quốc tế.

- Đại học công lập: gồm 4 trường trong đó có Đại học quốc gia Singapore (NUS) và Đại học kỹ thuật Nanyang (NTU), là hai trường luôn đứng trong TOP 100 trường đại học tốt nhất trên thế giới, thành lập từ lâu năm và cấp bằng Singapore cho sinh viên tốt nghiệp.

- Đại học tư thục: là hệ thống các trường đào tạo chương trình cao đẳng Singapore và liện thông sinh viên lên các trường đại học quốc tế, vì vậy, sinh viên tốt nghiệp tại đây được cấp bằng của các trường đại học tại Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand…Có hàng trăm trường loại này tại Singapore

- Đại học quốc tế: là các cơ sở đào tạo của các trường đại học quốc tế đặt ngay tại Singapore, như đại học James Cook, đại học Curtin. Các trường này trực tiếp đào tạo các chương trình của trường mình tại Singapore.

Về tuyển sinh, trong khi việc xin học tại các trường đại học công lập Singapore khá khó khăn, phải thi đầu vào, thì việc tuyển sinh và các trường đại học tư thục và quốc tế tại Singapore khá dễ dàng, dựa trên việc xét kết quả học tập của các bậc học trước đó. Vì vậy, sinh viên Việt Nam có xu hương chọn các trường tư thục và quốc tế, vì tính linh hoạt trong tuyển sinh đầu vào và cũng vì các cơ hội khác như: chuyển tiếp sang học tại các nước thứ 3, bằng cấp quốc tế…

Danh sách các trường Phổ Thông Singapore

Danh sách các trường Cao Đẳng Singapore

Danh sách các trường Đại Học Singapore

Trung Tâm Tư Vấn Du Học RTS Education

Địa chỉ: 288H1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: 028.73055688       Hotline: 0933 919 912

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Websitewww.roadtosuccess.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/duhocrts